GET ON THE INDO BOARD

​​​הניחו את האינדו והגליל על שטיח / מזרן אימון ולא על רצפה חלקה!

מקמו את הגליל מתחת למרכז הקרש​

הניחו את הרגל על צד האינדו אשר קרוב יותר לרצפה

בכדי לעלות, להתאזן ולהימנע מנפילה, היעזרו בתמיכה עד שתמצאו את האיזון המלא על האינדו​!!! חשוב!!!

הניחו את הרגליים במרחק שווה מקצוות האינדו והמשיכו להתאמן בכדי להגיע ליציבה מלאה

אחרי הגעתכם ליציבה מלאה ניתן להמשיך בתרגילי אימון מתקדמים

השימוש באחריות המשתמש בלבד

FEW TIPS

פלג הגוף העליון אינו אמור לזוז בכלל! התנועה צריכ להגיע מהאגן מטה בלבד

יש לדחוף מעט את האגן קדימה בעת הפעלת שרירי הבטן והישבן בכדי ליצור קו מאונך בין הכתפיים, האגן והקרסוליים לייצוב הגוף

יש לכופף את הברכיים אך לא לכופף את המותן. יש להקפיד כי הכתפיים והראש תמיד יהיו כלפי מעלה

חשוב לשמור על כיפוף בירכיים ולהסתכל קדימה בכדי לייצב את מרכז הגוף