ACCESORIES

* ​​​הניחו את האינדו והגליל על שטיח / מזרן אימון ולא על רצפה חלקה!

* מקמו את הגליל מתחת למרכז הקרש​

* הניחו את הרגל על צד האינדו אשר קרוב יותר לרצפה

* בכדי לעלות, להתאזן ולהימנע מנפילה, היעזרו בתמיכה עד שתמצאו את האיזון המלא על האינדו​!!! חשוב!!!

* הניחו את הרגליים במרחק שווה מקצוות האינדו והמשיכו להתאמן בכדי להגיע ליציבה מלאה

* אחרי הגעתכם ליציבה מלאה ניתן להמשיך בתרגילי אימון מתקדמים

* ​השימוש באחריות המשתמש בלבד